• Quy mô : 171 ha   
• Công năng : sân golf 27 lỗ, biệt thự.
• Địa điểm : Hàm Tân, Bình Thuận          
• Tổng mức đầu tư : 150 triệu USD  
• Chủ đầu tư : Công ty CP Cảnh Viên            
• Phạm vi công việc : tư vấn thiết kế địa phương sân golf