• Quy mô : 10ha .
  • Địa điểm : Thành phố mới Bình Dương 
  • Chủ đầu tư : Công ty Cổ Phần Phát Triển Đô Thị (Becamex UDJ) 
  • Phạm vi công việc : Thẩm tra thiết kế.